Details

192
id
eik
eenzijdige kroon
verblijfplaats vleermuizen
static map
192
jaarrond verblijf (en tevens ook paar, kraam, zomer -en winterverblijf)

waarnemingen

192