Natuurboom.nl wil graag bomen met een "bijzondere natuurwaarde" de aandacht geven die hen toekomt. Het project is begonnen als initiatief van de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland. Zij signaleerden het probleem met betrekking tot de (on)herkenbaarheid van bomen die door vleermuizen gebruikt worden als verblijfplaats en ze bedachten de oplossing in de vorm van bordjes. De bordjes worden bekostigd door de beheerder en opgehangen door onze vrijwilligers wat de samenwerking tussen beide partijen nog meer bevordert.

 

 


Een natuurboom is een boom met een bijzondere natuurwaarde. Dat vraagt wel om een goede definitie van dit begrip natuurlijk, want wat is nu een "bijzondere natuurwaarde"? Daar kunnen de meningen vanzelfsprekend over verschillen. Op dit moment hanteren we de stelregel dat een natuurboom een holte of loshangende schors moet hebben, als schuilplaats voor dieren. We hebben hier enkele voorbeelden op een rijtje gezet:

Wat wel:Boommarter

 • Nestplaats 'kritische' vogelsoorten
  • Holenduif
  • Bosuil
  • Grote bonte specht
  • Boomklever
  • Koolmees
  • Pimpelmees
 • Nestlocatie zoogdieren
  • Boommarter
  • Eekhoorn
 • Paar, zomer of winterverblijfplaats vleermuizen
 • Overige bijzonderheden
  • Een mierennest
  • Een bijenkolonie
  • Een groeiplaats voor de larve van de doodskopzweefvlieg
  • etc

 

Wat niet:

 • Nestplaats niet kritische vogelsoorten: kauw
 • Nestplaatsen van exoten: nijlgans, mandarijneend, halsbandparkiet (let op als de holte ok door andere dieren gebruikt is of kan worden kunnen deze ook gemarkeerd zijn als natuurboom)Rosse vleermuis

Voor alle natuurbomen geldt, indien er nog andere leuke weetjes over deze boom zijn, melden we dat graag. Zo zijn er bomen met eikenhoutrups of een bijzondere paddestoel.