Details

107
id
eik
slechte conditie kroon
verblijfplaats vleermuizen
static map
107
jaarrond verblijf (en tevens ook paar, kraam, zomer -en winterverblijf)

waarnemingen

dagpauwoog bij uitdtredend vocht, eikenhoutrups
107
eikenvuurzam
107